HomeNieuwsDienstenProjectenOver ons
Image1 Projecten ICT-Beleid

Algemeen
Projecten Kwaliteitsmanagement
Projecten Bouwprocesinnovatie
Projecten ICT-beleid
Projecten Arbeidsomstandigheden
Publicaties

 

 


Spekkink C&R is goed ingevoerd in bedrijfstakbrede ontwikkelingen op het gebied van ICT in de bouw. Recente projecten op dit gebied zijn:
Image2

CURSUS BIM Management / BIM voor projectleiders

BouwQuest (Carl-peter Goossen) en Spekkink C&R (Dik Spekkink) hebben gezamenlijk een onafhankelijke cursus opgezet rond het thema BIM management. De cursus is specifiek gericht op multidisciplinaire projectteams (architecten, constructeurs, installatieadviseurs, bouwbedrijven, installateurs, bouwende toeleveranciers) die betrokken zijn bij projecten waarin wordt gewerkt met BIM. Er is speciale aandacht voor de rollen van de ‘BIM regisseur’, de ‘BIM coördinator’, de BIM-aspectadviseur’ en de ‘BIM modelleur’, zoals genoemd in Kenniskaart 3 ‘BIM competenties’ van de Bouw Informatie Raad (BIR). Maar de cursus is zeker ook nuttig voor de overige projectteamleden, inclusief - bijvoorbeeld - projectleiders, bouwfysici of plantoetsers die zelf niet modelleren, maar wel werken met informatie uit een BIM of informatie aan een BIM toeleveren. De cursus is systeemonafhankelijk: het maakt niet uit welke software u gebruikt!

BIM ontwikkelt zich snel in de Nederlandse bouwpraktijk. Er komt steeds meer kennis en ervaring beschikbaar. Onze cursus groeit mee! We hebben een opzet, waarin we de laatste ervaringen en inzichten steeds zo goed mogelijk verwerken. Zo gaan we in op de relatie van BIM, Systems Engineering en Functioneel Specificeren. We besteden aandacht aan het opzetten van Informatie Leverings Specificaties (ILS) door opdrachtgevers. Het gebruik van BIM-data voor facility management, beheer en onderhoud wordt steeds belangrijker en krijgt dan ook de nodige aandacht. We haken in op activiteiten en producten van de Bouw Informatie Raad (BIR), zoals COINS, CB-NL en de BIR Kenniskaarten. En we geven doorkijkjes naar de (nabije) toekomst met onderwerpen als de scheiding van data en applicaties, augmented reality en BIM op de bouwplaats. In twee intensieve dagen nemen we u mee in de wereld van BIM-samenwerking, bijbehorende werkprocessen, contractafspraken, protocollen, enzovoort.

Het programma ziet er globaal als volgt uit.

Dag 1
Tijdens de eerste dag ligt de nadruk op de organisatorische kant van het werken in een BIM-omgeving. Er komen onderwerpen aan de orde als:

 • Wat is BIM, wat is de stand van zaken en hoe zal BIM zich de komende jaren ontwikkelen?
 • BIM toepassingen.
 • Hoe schep ik de juiste, reële BIM-verwachtingen bij alle betrokken partijen?
 • Welke (BIM-)competenties moet ik in huis en in het projectteam hebben?
 • Het opstellen van een BIM Protocol en een BIM Uitvoeringsplan.
 • Juridische aspecten van werken met een BIM: aansprakelijkheid, eigendom van het model, intellectueel eigendom, contractafspraken met de opdrachtgever en andere projectpartners;
 • Wat betekent BIM voor mij als ik zelf niet modelleer?
 • Verschillen in benadering van BIM in de B&U- en de GWW-sector.
 • BIM en Systems Engineering: een twee-eenheid.
 • Valkuilen en succesfactoren.

  Dag 2
  Tijdens de tweede dag ligt er meer nadruk op de IT-kant van BIM. Deze dag komen onderwerpen en vragen aan de orde als:

 • In welke fase start je met het opzetten van een 3D model?
 • Hoe kun je samenwerken als projectteamleden verschillende software gebruiken?
 • De ontwikkeling en het gebruik van open BIM standaarden, zoals IFC, CB-NL, COINS, VISI, ETIM, VISI, OWL, .....
 • ..... Wat betekenen al die afkortingen in godsnaam en welke samenhang zit er in die standaarden?
 • Hoe kun je op een praktische manier gegevens uitwisselen tussen verschillende aspectmodellen (bouwkundig model, constructief model, installatiemodel, engineeringsmodellen van leveranciers)?
 • Wanneer voer je clash controls uit, hoe organiseer je dat en welke programmatuur is ervoor beschikbaar?
 • Hoe kun je de communicatie rondom het BIM (en buiten het BIM om) het best regelen?
 • Hoe bewaak je de kwaliteit van het BIM (ook als je zelf geen verstand hebt van modelleren), hoe toets je het model aan gemaakte afspraken en welke programmatuur is daarvoor beschikbaar?
 • Hoe regel je het versiebeheer van data in een BIM-omgeving?
 • Welke koppelingen met andere programmatuur (calculatie, planning, bestekken, berekeningen, simulaties, validaties) zijn mogelijk?

  Aan het einde van de eerste dag krijgen deelnemers de mogelijkheid om aan te geven welke onderwerpen zij de tweede dag met voorrang behandeld willen zien. Dat kunnen ook onderwerpen zijn die niet in de lijst staan.

  De kosten van deelname bedragen € 875,-- exclusief BTW. Wanneer twee personen van één bedrijf deelnemen, bedragen de kosten € 775,-- per persoon. De cursus wordt gehouden in Ede.

  Image2
  IPC voor architecten - Collectief Project BIM

  Het IPC (Innovatie Prestatie Contract) is een sudsidieregeling van het ministerie EZ / Agentschap NL voor het stimuleren van innovatie in clusters van midden- en kleinbedrijven. Het is de bedoeling dat bedrijven in zo'n cluster (voor een deel) gezamenlijk werken aan vernieuwingen en het ontwikkelen van nieuwe (gezamenlijke) markten. De stichting Archimove uit Groningen (www.archimove.nl) heeft het initiatief genomen tot een 'IPC voor architecten'. 35 architectenbureaus uit het hele land doen mee. Eén van de collectieve projecten van de groep gaat over de implementatie van BIM. Archimove heeft Spekkink C&R gevraagd dit 'Collectief Project BIM' te coördineren. Wij organiseren workshops rond onderwerpen, die ondersteunend zijn aan de BIM-implementaties bij de individuele deelnemers. We nodigen voorlopende ketenpartners uit om hun visie over en ervaringen met BIM te delen met de groep. En we ontwikkelen gezamenlijke producten, zoals model protocollen voor de opzet van succesvolle opzet van BIM-projecten.

  Image2
  Workshops "BIM: van introductie naar implementatie"

  In samenwerking met BNA en Syntens verzorgt Spekkink C&R een tweedaagse workshop voor architecten, die ernst willen maken met de implementatie van BIM in hun bureaus en projecten. Een eerste serie workshops is in juni en juli 2010 gehouden in de Regio Noordwest/Midden van de BNA. Het blijft niet bij deze workshops: een aantal deelnemers zal Spekkink C&R een BIM Quickscan laten uitvoeren. Daarnaast worden terugkomdagen georganiseerd, waarin de deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen en waarin bepaalde onderwerpen nader kunnen worden uitgediept. Het is de bedoeling om het programma ook in de andere regio's van BNA aan te bieden. Via bijgaande handouts krijgt u een indruk van de inhoud van de workshops. Voor meer informatie kunt u mailen naar elly.vanwattingen@sysntens.nl of dik@spekkink.nl.

  10-06-18 Implementatie van BIM in het architectenbureau dag 1.pdf
application/pdf - 1130.0kB 10-07-06 Implementatie van BIM in het architectenbureau dag 2.pdf
application/pdf - 140.5kB
  Image2
  NLCS: de nieuwe 2D CAD standaard voor de GWW-sector

  Image7Partijen in de bouw bereiden zich langzaam voor op 3D modelleren en het werken met een BIM (Bouwwerk Informatie Model). Ondertussen wordt er nog veel in 2D getekend. Dit zal bij het plannen en realiseren van infrastructuur nog geruime tijd zo blijven. Tegenwoordig worden 2D tekeningen bijna allemaal digitaal vervaardigd. Hergebruik van reeds aanwezige 2D CAD bestanden door de diverse projectpartners zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. In de praktijk blijkt dat vrijwel iedere partij een eigen systeem hanteert voor de opbouw van digitale tekeningen. Gevolg is dat hergebruik van 2D CAD bestanden heel moeilijk is. 2D tekeningen worden daarom vaak meerdere keren opgebouwd. Dat is inefficiënt, leidt tot misverstanden en fouten. CUR Bouw & Infra is in 2007 een project gestart om te komen tot een eenduidig afsprakenstelsel voor 2D tekenwerk in de GWW-sector: de “Nederlandse CAD Standaard”, kortweg “NLCS” genaamd. Een eerste versie van de standaard, die mede op initiatief van Rijkswaterstaat is ontwikkeld, is op 12 november 2008 aan de sector gepresenteerd. Met de release 3.0, die in oktober 2011 gereed is gekomen, is de standaard echt volwassen geworden. Grote overheidsopdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie en Gemeentewerken Rotterdam schrijven de NLCS sinds september 2011 voor voor het 2D tekenwerk in hun projecten. Meer over de NLCS is te vinden op www.nlcs-gww.nl.

  De belangrijkste leveranciers van tekensoftware voor de GWW-sector hebben NLCS inmiddels in hun CAD-applicaties ingebouwd. Dit is cruciaal voor het succes van de standaard.

  Image2


  BIM Quickscan
  Image9Dik Spekkink is één van de adviseurs die door TNO is gecertificeerd voor het uitvoeren van BIM Quickscans bij bedrijven in de bouw. Een BIM Quickscan geeft aan hoe hoog een bedrijf staat op de 'BIM ladder'. De scan met een online computerprogramma uitgevoerd aan de hand van een standaard vragenlijst. Daarbij wordt gekeken naar de volgende gebieden: Organisatie & Management, Mentaliteit & Cultuur, Informatiestructuur & Informatiestromen en Techniek (hardware en software). Het programma genereert een standaard rapportage, die het bedrijf veel aanwijzingen biedt voor de verdere ontwikkeling van het werken met BIM.

  De ervaring leert, dat de standaard rapportage niet volledig recht doet aan wat de adviseur ziet en hoort bij het afnemen van een Quickscan. Daarom voegt Spekkink C&R altijd nog een persoonlijke rapportage toe, inclusief een advies voor vervolgstappen.

  Neem vrijblijvend contact op met dik@spekkink.nl. Zie verder ook www.bimladder.nl

  Image2

  Beleidsadviezen BIM

  Image6'BIM' is het nieuwe buzz word in de bouw. Bedrijfstakbreed zijn de verwachtingen omtrent het werken met een digitaal 'Bouwwerk Informatie Model' hooggespannen. Duidelijk is dat werkwijzen en rollen in de bouw ingrijpend zullen veranderen. Wat is de stand van zaken van BIM en wanneer krijgen we ermee te maken? Wat gaat er precies veranderen? Wat betekent het concreet voor ons? Hoe kunnen we ons voorbereiden? Hoe zorgen we ervoor dat we de boot niet missen en onze kansen grijpen? Vragen die veel organisaties en bedrijven in de sector. Spekkink C&R heeft adviezen uitgebracht aan onder andere de Rijksgebouwendienst en de Bond van Nederlandse Architecten om hen te helpen zulke vragen te beantwoorden en hun beleid t.a.v. BIM te bepalen. Spekkink C&R stelt zijn kennis op dit gebied graag ten dienste van andere bedrijven en organisaties.
  Image2
  'Today's Scenario ICT' (2007)

  Ontwikkelingen in de ICT gaan razendsnel. Voor bedrijven die dagelijks in druk in de weer zijn in projecten, is het nauwelijks bij te houden. In opdracht van Uneto-VNI, de brancheorganisatie van installatiebedrijven, heeft Spekkink C&R een brochure geschreven over de actuele ICT-trends in de bouw en installatietechniek. De brochure is bedoeld als een 'doorkijkje' voor installatiebedrijven (en alle andere geïnteresseerden) naar wat ons op korte termijn te wachten staat op ICT-gebied. U kunt de brochure hier downloaden.

  08-03-12 Today's Scenario ICT 12-3-8.pdf
application/pdf - 2716.7kB
  Image2
  'PAIS in de Bouw & Infra (2001-heden).

  Image5 PAIS is een samenwerkingsverband van op het gebied van bouwafsprakenstelsels:

 • VISI;
 • IFD Library for Building SMART (objectenbibliotheek voor de bouw, voorheen 'STABU LexiCon';
 • ETIM (Elektrotechnisch Informatie Model);
 • Cheobs (objectenbibliotheek voor de GWW-sector van CROW);
 • COINS;
 • S@les in de bouw (standaard voor het digitaal zoeken, vergelijken, inkopen, afroepen, factureren en betalen van bouwmaterialen);
 • NLCS - Nederlandse 2D CAD Standaard voor de GWW-sector

  Het uiteindelijke doel van die samenwerking is een samenhangende, laagdrempelige informatiestructuur, die foutloze digitale communicatie tussen willekeurige bouwpartners mogelijk maakt. Hiertoe is een 'Uitvoeringsplan 2005-2008' ontwikkeld.
  Spekkink C&R heeft samen met Hamilton Consult te Doorwerth veel werk verricht als rapporteur van PAIS. Sinds 2001 zijn belangrijke vorderingen gemaakt. Vijf grote overheidsopdrachtgevers hebben het initiatief omarmd. Zij hebben een 'Protocol van Samenwerking' ondertekend, waarin zij verklaren om gevalideerde onderdelen van PAIS te zullen voorschrijven in hun projecten. PAIS is medegefinancierd in het kader PSIBouw en wordt sinds 2007 beleidsmatig aangestuurd door de Bouw Informatie Raad (BIR). Sinds medio 2008 verzorgt Spekkink C&R het secretariaat. Voor gedetailleerde informatie: zie de website van PAIS...

  Image2
  Image4 Programmeringsstudie 'Visie op ICT en Bouw' (2001-2002).

  Dit project is gestart als een programmeringsstudie voor SBR. Het moest de basis gaan vormen voor de programmering van ICT-gerelateerd onderzoek, dat de doelgroepen van SBR kan ondersteunen bij het formuleren van strategisch ICT-beleid en bij de ontwikkeling (of de keuze) en de invoering van nieuwe automatiseringstoepassingen. In het project is in samenspraak met een begeleidingscommissie een 'traditioneel' woningbouwproject geplaatst naast een woningbouwproject waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van ICT. Dat leverde zo'n aardige visie op, dat SBR besloot deze als een aparte publicatie uit te geven.

  Image2
  Image3 'Next Generation Scenario ICT in de bouw'

  (2001): een visie op het gebruik en van ICT in de bouw en de invloed die deze technologie kan hebben op het functioneren van de bedrijfstak. Het ‘NGS’ is geschreven in opdracht van het Ministerie van EZ en Senter/Novem, in het kader van het stimuleringsprogramma ‘Concurreren met ICT-competenties’. Het beschreven scenario is gebaseerd op twee brainstormsessies met ruim 50 deskundigen uit de sectoren B&U en GWW.

  NextGenerationScenarioICTindeBouw.pdf
application/pdf - 0.0kB -> Download het document
  Image2
  Image1 'ARTB Quick Scan ICT' (2001)

  Uitgevoerd in opdracht van de Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid. De ICT ontwikkelt zich razendsnel. De bouw is echter een 'slow adaptor' en profiteert daardoor in vergelijking met andere bedrijfstakken relatief weinig van de mogelijkheden. In deze 'Quick Scan' is bekeken welke initiatieven er in de bouw worden genomen om te komen tot een uniforme informatiestructuur. Zo'n structuur is nodig om de mogelijkheden van de moderne informatie- en communicatietechnologie optimaal te kunnen benutten. Ruim 20 initiatieven zijn tegen het licht gehouden en vijf à zes zijn als 'kansrijk' aangemerkt. Samen kunnen deze in potentie de informatiestructuur vormen die de bouw nodig heeft. De ARTB Quick Scan ICT was de aanleiding voor de oprichting van PAIS in de Bouw & Infra.
  Image2