HomeNieuwsDienstenProjectenOver ons
Image1 Publicaties

Algemeen
Projecten Kwaliteitsmanagement
Projecten Bouwprocesinnovatie
Projecten ICT-beleid
Projecten Arbeidsomstandigheden
Publicaties

 

 


VERKRIJGBAARHEID PUBLICATIES

Oudere publicaties uit onderstaande lijst zijn dikwijls niet meer leverbaar via de oorspronkelijke uitgever. Mocht u niettemin belangstelling hebben voor zo'n publicatie, neem dan contact op met info@spekkink.nl. Wellicht kunnen wij u een digitale versie doen toekomen.


Image1
Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid Editie 2011
Betonvereniging / Werkgroep Constructieve Veiligheid
(Betonvereniging, Bouwen met Staal, Vereniging BWT Nederland, COBc, VROM Inspectie, Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, Vereniging Nederlandse Constructeurs, NLingenieurs, Bouwend Nederland).
Redactie en vormgeving: D. Spekkink, Spekkink C&R
Gouda, maart 2011

In boekvorm (hardcover) te bestellen bij de Betonvereniging: info@betonvereniging.nl

Download: Compendium_constructieve_veiligheid_2011.pdf
application/pdf - 2667.9kB

Image1
Castle of House of Cards? Strengthening the structural safety chain
VROM-Inpsectie / Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Publicatienummer 9145
Tekst en samenstelling: Dik Spekkink
Den Haag, april 2009

Image1
Handreiking Brandveiligheid Oude Hotels
VROM Inspectie / Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Publicatienummer 9141
Tekst en samenstelling: Dik Spekkink
Den Haag, april 2009

Download: 09-05-24 Handreiking brandveiligheid oude hotels.pdf
application/pdf - 578.9kB

Image1
'Wég met de zwakke schakels!
Actieagenda voor de versterking
van de constructieve veiligheidsketen'

VROM Inspectie
Tekst: D. Spekkink, Spekkink C&R
Den Haag, november 2008

Download: 08-09-01 VR080901actieagenda.pdf
application/pdf - 3907.6kB

Image1
NEPROM Gedragscode Constructieve Veiligheid
Image9Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM)
Tekst: D. Spekkink, Spekkink C&R
Voorburg, oktober 2008
Download: www.neprom.nl

Image1
Image8Standaardtaakbeschrijving
DNR-STB 2009 - Toelichting en takenoverzicht

BNA / ONRI
Tekst: D. Spekkink
Amsterdam/Den Haag, november 2008
bestellen: www.bna.nl of www.onri.nl
Image1
'Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid'
Image7Betonvereniging, VROM Inspectie, Constructeursplatform, Vereniging BWT Nederland, CoBc, Bouwen met Staal, ONRI, Bouwend Nederland
Tekst: ir. D. Spekkink
Gouda, november 2008
Te bestellen bij Betonvereniging: info@betonvereniging.nl
ISBN 978-90-5959-052-6Image1
'Today's Scenario ICT'
ir. D. Spekkink
UNETO-VNI, Zoetermeer, 2008
08-03-12 Today's Scenario ICT  12-3-8.pdf
application/pdf - 2716.7kB
Image1
'Kasteel of kaartenhuis? Een discussiestuk over constructieve (on)veiligheid'
ir. D. Spekkink
VROM Inspectie, 2007
08-01-29 kasteel_of_kaartenhuis_2007_nov.pdf
application/pdf - 1724.5kB
Image1
'Managementsamenvatting PAIS Gemeenschappelijk Kader'
ir. J.C. Hamilton (Hamilton Consult, Doorwerth) en ir. D. Spekkink
PSIBouw / PAIS in de Bouw & Infra, Gouda, januari 2007
07-01-15 PAIS Gemeenschappelijk Kader managementsamenvatting v 5 DS.pdf
application/pdf - 362.4kB
Image1
'PAIS Gemeenschappelijk Kader'
ir. J.C. Hamilton (Hamilton Consult, Doorwerth) en ir. D. Spekkink
PSIBouw / PAIS in de Bouw & Infra, Gouda, november 2006
Image1
'Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid'
tekst: Spekkink C&R
Betonvereniging, VROM Inspectie, Constructeurs Platform, Bouwen met Staal, ONRI, Vereniging BWT Nederland, COBc, Gouda, 2006
Image1
'Functioneel specificeren in de bouw. Stimulans voor innovatie en optimale oplossingen'
ISBN-10: 90-5367-451-9
ir. D. Spekkink
SBR, Rotterdam, 2006
Image1
'Bouwen aan het Programma van Eisen'
ISBN-10: 90-5367-449-7
ir. D. Spekkink
SBR, Rotterdam, 2006
Image1
'Kwartsstof in de ontwerpfase''
ir. D. Spekkink
Arboconvenant Afbouw & Onderhoud, Hoofddorp, 2006
08-09-11 onderzoeksrapport-kwartsstof-in-de-ontwerpfase.pdf
application/pdf - 2337.2kB
Image1
'Performance Based Design: Bringing Vitruvius up to Date'
PeBBu Domain 3 Report
ir. D. Spekkink
Performance Based Building Thematic Network / CIBdf
Rotterdam, 2005
zie: www.pebbu.nl
Image1
‘Inventory of international reforms in building and construction’
ir. K.I. Ang, prof. R. Courtney, ir. D. Spekkink e.a.
PSIBouw, Gouda, 2004
Image1
Position Paper ‘Bouwafsprakenstelsels: wat vindt de bedrijfstak ervan?’
ir. D. Spekkink en ir. J.C. Hamilton
CROW/PAIS in de bouw en infra, Ede, 2004
zie www.paibouw.nl
Image1
Image6‘Plan van Aanpak PAIS in de bouw en infra’
ir. D. Spekkink
CROW/PAIS in de bouw en infra), Ede, 2003

Image1
‘Snel aan de slag met het MPKK. Model voor ProjectKwaliteit in de bouwKeten’
ir. D. Spekkink
Stichting Bouwresearch, 2003
Image1
‘Internationale ICT-toets 2002 – ICT-gebruik in de Bouw’ (samenvatting van het rapport ‘Internationale Benchmark ICT in de Bouw: snelweg of vluchtstrook?)
dr.ir. M.H. Hermans, ir. D. Spekkink en ir. M. Jacobs
Ministerie van EZ, Den Haag, 2002
Image1
‘Visie ICT en Bouw’
ir. D. Spekkink
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 2002
Image1
‘Ontwerpen en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats’
artikel in uitgave Beter Bouwen
ir. D. Spekkink
WEKA uitgeverij, Amsterdam, 2001
Image1
‘De Kunst van het Samenwerken – Kwaliteitszorg in de bouw’
Monografie in Uitgave Beter Bouwen
ir. D. Spekkink
WEKA Uitgeverij, Amsterdam, 2001
Image1
‘Next Generation Scenario ICT in de Bouw’
ir. D. Spekkink
Ministerie van EZ/Senter, Den Haag, 2001
Image1
‘Quick Scan ICT in de bouw’
ir. D. Spekkink
Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid, Den Haag, 2001
Image1
‘Model Kwaliteitssysteem Welstandstoezicht’
ir. D. Spekkink
Federatie Welstand, Arnhem, 2001
Image1
Image5‘Eerder, anders, sturender. De veranderende rol van advies- en ingenieursbureaus’ (brochure)
ir. D. Spekkink. ir. R.A. Roelofs
ONRI, Den Haag, 2000Image1
‘Ontwerpen voor veilig en gezond bouwen. V&G-coördinatie in de ontwerpfase conform het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen’
ir. D. Spekkink
BNA, ONRI en Rijksgebouwendienst, Den Haag, 1999
Image1
‘Prestatiebeginsel en aanbiedingskosten. Naar een aanpak voor verrekening van aanbiedingskosten bij aanbestedingen volgens het prestatiebeginsel’
ir. D. Spekkink
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1998
Image1
‘Bouwstenen voor het PvE’
ir. M. Wijk en ir. D. Spekkink
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1998
Image1
‘Milieuzorg voor architecten en raadgevende ingenieurs’
ir. D.W. Dicke en ir. D. Spekkink
BNA en ONRI, 1997
Image1
‘Integraal ProjectKwaliteitsPlan’
ir. D. Spekkink, ir. F.J. Smits en ir. E.A. ten Dam
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1996
Image1
Image4‘Kwaliteitszorg voor Architecten’
ir. D. Spekkink
Bond van Nederlandse Architecten (BNA), 1996

Zie ook de pagina Diensten/Kwaliteitsmanagement op deze site.
Image1
Van PvE naar Bestek. Wegwijzer tot kwaliteit’
ir. D. Spekkink, ir. F.J. Smits en ir. E.A. ten Dam
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1996
Image1
Advies ‘Innovatie in de bouw: octrooien en andere vormen van kennisbescherming’
ir. D. Spekkink e.a.
Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid (ARTB), Den Haag, 1995
Image1
publicatiereeks ‘Ontwerp & …….’: ‘Kwartsstof op de tekentafel’, ‘Ontwerp & bouwplaatsinrichting’, ‘Ontwerp & werken op hoogte’, ‘Ontwerp & bouwplanning’, ‘Ontwerp & materiaalgebruik’
ir. D.J. Bakker, ir. D. Spekkink, ir. D.W. Dicke
Arbouw, Amsterdam, 1994 – 1997
Image1
‘ARTB Bouwvisie 2010’
ir. D. Spekkink e.a.
Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid (ARTB), Den Haag, 1993
Image1
‘Kwaliteitszorg voor Raadgevende Ingenieursbureaus. Leidraad voor de invoering van het ONRI kwaliteitssysteem’
ir. D. Spekkink, ir. M. Wijk en ir. G. van de Kerk
Organisatie van Nederlandse Advies- en Ingenieursbureasu (ONRI), Den Haag, 1993
Image1
‘Bouworganisatievormen in Nederland’
ir. D. Spekkink en prof.ir. G.J. Maas
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1992
Image1
‘Checklist voor milieuaspecten in het PvE’
ir. D. Spekkink en ir. Tj. Reijenga
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1992
Image1
Advies ‘Bouwregelgeving en normering’
ir. D. Spekkink
Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid (ARTB), Den Haag, 1992
Image1
‘Kaderstudie Kwaliteitszorg’, afstemming kwaliteitszorgsystematieken diverse branche-organisaties
ir. D. Spekkink, ir. F.J. Smits en ir. M. Wijk
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1992
Image1
‘Ontwerp en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats’
ir. M. Wijk en ir. D. Spekkink
Stichting Bouwresearch, 1992 (herzien 1995)
Image1
Image3‘Programma van Eisen: instrument voor kwaliteitsbeheersing'
ir. D. Spekkink, dr.ir. W.V.J. Freling, ir. F.J. Smits en ir. E.A. ten Dam
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1992


Image1
Advies ‘Consumentgericht Bouwen’
ir. D. Spekkink e.a.
Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid (ARTB), Den Haag, 1991
Image1
Image2‘Kwaliteitszorg voor Architecten. Een hulpmiddel voor de ontwikkeling van kwaliteitssystemen bij architectenbureaus’
ir. D. Spekkink en ir. M. Wijk
Bond van Nederlandse Architecten (BNA), 1991

Image1
‘Een verouderd gebouw, wat nu? Leidraad voor de upgrading van kantoorgebouwen’
ir. D. Spekkink, ir. J. Benes en ir. D.W. Dicke
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1991
Image1
‘Automatisering in de bouw, gevolgen voor werknemers’
ir. D. Spekkink, ir. J.J. Habets, ir D.B. Joseph en drs. J.A.M. Louma (AVEO)
Stichting Bouwresearch, 1988
Image1
‘Kwaliteitsbeheersing in de bouw, de verbetering van de relatie tussen ontwerp en onderhoud in de woningbouw’
ir. D. Spekkink, ir. P. Mulder, drs. G.W. Middelkoop en ir. D.W. Dicke
Federatie O, 1987
Image1
‘Spelregels voor informatie-uitwisseling tussen bouwpartners’
ir. D. Spekkink
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1987
Image1
‘Bouwafval, instructieboek voor het bepalen van de Afval Index’
ir. D. Spekkink
Stichting Bouwresearch, Rotterdam, 1985
Image1