HomeNieuwsDienstenProjectenOver ons
Image1 Arbeidsomstandigheden

Algemeen
Projecten Kwaliteitsmanagement
Projecten Bouwprocesinnovatie
Projecten ICT-beleid
Projecten Arbeidsomstandigheden
Publicaties

 

 Cursus V&G-coördinatie ontwerpfase
Volgens het Arbobesluit Bouwproces moet de opdrachtgever voor de ontwerpfase van een bouwproject een "V&G-coördinator ontwerpfase" aanstellen. In deze cursus, die Spekkink C&R ontwikkelde voor Arbouw, leren V&G-coördinatoren hoe ze op een praktische manier invulling kunnen geven aan hun wettelijke taken, liefst zodanig dat de zorg voor arbeidsomstandigheden meerwaarde oplevert voor het ontwerp. De cursus is gericht op V&G-coördinatoren in dienst van professionele opdrachtgevers, ontwerp- en adviesbureaus en (projectontwikkelende) bouwbedrijven. Afhankelijk van de behoeften zijn er mogelijkheden voor individuele trainingen, een algemene inleiding van enkele uren voor grotere groepen, een eendaagse cursus en een tweedaagse cursus voor groepen van maximaal 15 personen. In de tweedaagse cursus krijgen de deelnemers de gelegenheid om een eigen praktijkcase uit te werken volgens het principe van "learning on the job". Een voorbeeld van een cursusprogramma kunt u hier downloaden

08-12-09 Programma cursus V&G-coördinatie ontwerpfase voorjaar 2009.pdf
application/pdf - 146.6kB

Bij deze zeer praktijkgerichte cursus hoort een uitgebreide syllabus en direct bruikbare digitale modellen voor het maken van V&G risico-inventarisaties en -evaluaties, V&G-plannen en V&G-dossiers.

In de afgelopen jaren heeft Spekkink V&G-cursussen verzorgd voor:
 • Woningbouwvereniging Nijestee, Groningen
 • Vos Bouwdivisie, Oldenzaal
 • Gemeente Meppel
 • Luchthaven Schiphol (Schiphol Real Estate)
 • Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
 • Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland
 • Architectenbureau A.A. Bos en Partners
 • Gemeente Nijkerk
 • Gemeente Eindhoven
 • Woningbouwvereniging WoonLinie, Zaltbommel/Woudrichem
 • Woningbouwvereniging Patrimonium Delta Forte, Amsterdam
 • Woningbouwvereniging De Dageraad, Amsterdam
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Kampen
 • Castria Wonen, Tholen/Halsteren
 • Ministerie van Defensie - Dienst Vastgoed Defensie
 • Ingenieursbureau IOB, Spijkenisse
 • Woningbouwvereniging SWZ, Zwolle
 • Katwijksche Bouwvereeniging, Katwijk


  Spekkink C&R verzorgt niet alleen in company opleidingen, maar ook open inschrijvingscursussen. Deze kunnen in overleg met belangstellenden worden gepland en georganiseerd. Daarnaast is het mogelijk om individuele trainingen van een halve dag te organiseren; deze worden gehouden op het kantoor van Spekkink C&R te Woudrichem.

  Ook belangstelling? Mail naar info@spekkink.nl


  Image2
  'Implementatie Arbobesluit gemeente Haarlemmermeer'
  De gemeente Haarlemmermeer draagt als opdrachtgever van infrastructurele werken en inrichting van de openbare ruimte verantwoordelijkheid voor de naleving van de opdrachtgeversverplichtingen uit het Arbobesluit Bouwproces. Spekkink C&R heeft de gemeente geadviseerd over de praktische invulling van die verplichtingen. Spekkink C&R heeft direct toepasbare hulpmiddelen ontwikkeld, die volledig zijn toegesneden op en geïmplementeerd in de werkprocessen van de afdeling Ontwerp, Voorbereiding en Realisatie. Zo zijn onder andere digitale modellen ontwikkeld voor het maken van V&G-risico-inventarisaties en -evaluaties, V&G-plannen en V&G-dossiers. Daarnaast zijn procedures en werkinstructies ontwikkeld, die zijn geïmplementeerd in de werkprocesbeschrijvingen van de afdeling.

  Image2
  Image3Kwartstofpreventie in het ontwerp
  In februari 2003 werd het “Arboconvenant Afbouw en Onderhoud” getekend door het Ministerie van SoZaW, de brancheorganisatie in de afbouw en het onderhoud (FOSAG en NOA) en de beide bouwbonden. Het convenant moet onder meer leiden tot een reductie van het aantal werknemers dat is blootgesteld aan kwartsstof. Dit stof komt vrij bij bewerkingen van steenachtige materialen, zoals boren, zagen en frezen en zeer schadelijk is voor de gezondheid. Om de doelstelling te kunnen realiseren, is ook een grotere bewustwording van architecten en adviseurs noodzakelijk. Een deel van de kwartsstof ontstaat immers al op de tekentafel! Spekkink C&R heeft in opdracht van de convenantpartners een onderzoek uitgevoerd dat erop is gericht om architecten en adviseurs bewust te maken van hun mogelijkheden om blootstelling aan kwartsstof op de bouwplaats terug te dringen.
  De informatie is verzameld aan de hand van een concreet praktijkproject: de verbouw en nieuwbouw van het zorgcentrum "St. Elisabeth” in Roosendaal’. Bij dit project waren de volgende partijen betrokken:
 • Congregatie Zusters Franciscanessen van Mariadal (opdrachtgever);
 • PVIO Projectbureau voor Instellingen en Ondernemingen, Haaren (projectmanagement);
 • EGM architecten, Dordrecht (architect);
 • Adviesbureau Duisters bv, Eindhoven (constructeur);
 • Sweegers en De Bruijn bv, ’s-Hertogenbosch (installatie-adviseur).
  Spekkink C&R volgde het ontwerpproces, gainventariseerde waar beslissingen werden genomen die direct of indirect kwartsstof (kunnen) veroorzaken en besprak met de projectpartners eventuele preventieve maatregelen. Het resultaat, de brochure "Kwartsstof in de Ontwerpfase", kunt u hier downloaden.

  08-09-11 onderzoeksrapport-kwartsstof-in-de-ontwerpfase.pdf
application/pdf - 2337.2kB

  Image2