HomeNieuwsDienstenProjectenOver ons
Image1 Nieuws


 

 


ARTB Bouwvisie 2010 'revisited'

In 1993 verscheen de "ARTB Bouwvisie 2010" van de Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid (ARTB). Deze Adviesraad was de voorganger van de latere Regieraad Bouw en het huidige Vernieuwingsplatform Bouw.
De taak van de ARTB was om visies te ontwikkelen op de toekomst van de bouw, ter inspiratie voor de programmering van onderzoek en ontwikkeling in de bedrijfstak.

De Bouwvisie 2010 is indertijd tot stand gekomen aan de hand van brainstormsessies met 'opinion leaders' uit alle geledingen van de bouw. Inmiddels is het 2015! Wat is er terecht gekomen van die visie uit 1993? Hadden de visionairs het toen een beetje goed gezien of klopt er niets van? Oordeelt u zelf; u kunt het document hier downloaden. Voor de liefhebbers!

Dik Spekkink voerde destijds als technisch secretaris de redactie van de ARTB de Bouwvisie 2010.

ARTB_Bouwvisie_2010.pdf
___________________

Image1